5/02/216

Diferència entre serigrafia i offset

impressió offset

Hi ha una diferència notable entre les dues tecnologies.

Començant per l’utillatge, que en serigrafia s’utilitza pantalles amb un teixit que “filtra” la tinta, mentre que en offset s’utilitzen planxes d’alumini. Aquest utillatge determina la limitació de la serigrafia pel que fa als detalls fins, però per altra banda també és el factor diferencial que permet que es dipositi la tinta amb un gruix que cap sistema ha pogut igualar fins al moment. 

El fet de dipositar gruixos molt més grans que en offset fa que les tintes tinguin més vivesa i molta més durada. Però per altra banda té l’inconvenient que és molt més difícil la reproducció de detalls fins, especialment les trames de les quadricromies. En cas d’haver d’imprimir grans cartells i tirades llargues, la serigrafia és una tècnica perfectament vàlida i no hi ha problema en imprimir quadricromies ja que el punt és gran i les màquines d’offset difícilment imprimeixen mides tan grosses. Pel que fa a la reproducció de colors plans, és a dir llisos, amb la serigrafia el resultat pot ser espectacular. Això és le mateix que passa en el cas de tintes amb relleu o especials com les tintes gratables, oloroses, fotoluminiscents, etc.

La tecnologia d’offset, per altra banda permet tirades molt llargues, ja que usualment s’utilitza maquinària molt automatitzada que normalment imprimeix diversos colors de cop. En serigrafia, normalment més artesanal, amb el temps s’ha anat tecnificant i també permet, si cal, tirades llargues. Normalment per a tirades curtes la serigrafia sol ser més econòmica.

Actualment, per proves, prototips, utilitzem la tecnologia digital que, tot i que té les seves limitacions, es l’única que no necessita llargues preparacions de maquinària i utillatge de cap mena com pantalles, planxes o encunys.

De totes maneres, la impressió digital no té la qualitat ni de l’offset ni de la serigrafia en el aspectes abans comentats.

Tel.+34 93 840 26 28 - info@difasa.cat - Whatsapp 640 336 230 - Organització Difasa S.A.