logo www.difasa.cat
Tel: +34 93 840 26 28
info@difasa.cat
Inici Empresa Blog

El vostre fabricant d'adhesius, etiquetes i serveis gràfics.

Requeriments tècnics de l'original per a la impressió

Com caldria lliurar-nos els fitxers llestos a imprimirParell evitar costos afegits de manipulació d'imatges o dels dissenys originals, s'han d'enviar els fitxers amb els següents requisits tècnics.

Requeriments:

Per poder realitzar adhesius impresos, etiquetes o de qualsevol altre tipus, ja sigui en digital, serigrafia o offset, el fitxer requereix que estigui "a punt per imprimir". En cas contrari haurem de manipular les imatges i lògicament haurem de facturar el temps emprat dels nostres tècnics de preimpressió.

Per obtenir, ja que la millor qualitat en els treballs d'impressió, és preferible que ens faci arribar els dibuixos en format vectorial. Tinguin en compte de traçar els textos o subministrar les tipografies. El format vectorial permet separar els colors i rebentar perquè es solapin, si cal. Normalment això és imprescindible en serigrafia per minimitzar els possibles moviments de materials i utillatge, etc.

Formats de fitxers vectorials:

Podem operar en ordinadors Mac o Pc amb la majoria de programes de mercat, sent els més utilitzats:

Però podem importar formats estandarditzats com EPS, PDF i qualsevol tipus d'imatge.

Formats de fitxers d'imatges:

Si no és possible un fitxer vectorial, cal treballar en format de mapa de bits, o comunament anomenat mapa de bits, amb programes de tractament d'imatges com Photoshop. Els formats més utilitzats tenen extensions de l'tipus: jpg, tiff, png etc.

És preferible abstenir d'enviar dissenys dins de fitxers Word ©, Power Point (c).

Si es dissenya en Autocad ©, l'exportació més habitual és a format .DXF. No és un programa convenient per a tasques d'impressió ja que tot i que exporta en formats vectorials, el sol realitzar segmentant les corbes i altres problemes afegits, cosa que dificulta la reproducció en les maquines d'impressió i tall.

Qualitat de les imatges:

Per garantir una bona impressió, les imatges bitmap han de tenir una **resolució mínima de 300 dpi ** a mida real ja que no és recomanable utilitzar una imatge de mala qualitat a la qual ha estat afegit resolució per obtenir els 300 dpi.

En cas dels dissenys vectorials, han de contenir el mínim de nodes possible i les corbes suavitzades. Aquest tipus de fitxers són els que cal emprar necessàriament per la retall de vinils o màquines de control numèric CNC. No es pot retallar imatges que no s'hagin traçat a corbes. Els píxels no es poden tallar.

Difasa li pot oferir el servei de revisió prèvia dels fitxers. Per tant és molt convenient que es posi en contacte amb el nostre departament de preimpressió. Estem a la seva disposició.

Original vectorial

Original vectorial llest per imprimir i tallar. Normalment en format Adobe Ilustrator (c).
Detall d'un disseny vectorial

Edició de nodes en un programa de disseny vectorial.
ETIQUETES:

Requeriment fitxer, Format de fitxer, Qualitat imatge, Format vectorial, OriginalAutor: Uma
© Copyright 2021. Tots els drets reservats.
L'AMETLLA DEL VALLÈS : +34 93 840 26 28
info@difasa.cat

INFORMACIÓ

Pressupostos

Enllaços

Avís legal

SUPORT

Preguntas frecuentes

Contacteu

Blog