logo www.difasa.cat
Tel: +34 93 840 26 28
info@difasa.cat
Inici Empresa Blog

El vostre fabricant d'adhesius, etiquetes i serveis gràfics.

Etiquetes caractéristiques techniques

Menes d'adhesius i etiquetes de característiques tècniques d'aparells i motorsHi ha una mena d'adhesius que necessiten uns requeriments tècnics molt exigents i que no poden fallar.

Definició

Un adhesiu o etiqueta de característiques tècniques d'un aparell, és aquell que s'enganxa damunt un aparell i on s'hi detalla una colla d'informació important de l'aparelli de cara l'usuari.

Menes d'etiquetes de característiques tècniques

Aquesta mena d'adhesius se solen fabricar en materials molt resistents, com per exemple, polièster o pel·lícula d'alumini. Aquest darrer s'anomena "solid foil".

Són materials que resisteixen força bé temperatures elevades de fins a 120 ºC.

Si cal que més resistència a la temperatura llavors s'haurà d'utilitzar plaques metàl·liques, d'alumini, d'acer o altres. Normalment aquestes plaques s'han de gravar ja sigui amb làser o bé amb una màquina de gravar de control numèric o CNC.

Es molt habitual que els clients ens demanin etiquetes amb espais per poder-hi anotar alguna dada en particular de l'aparell. Això implica que en l'etiqueta s'hi ha de poder escriure, normalment amb retolador indeleble. Per això solem imprimir amb serigrafia una tinta blanca mate o bé utilitzem materials mate. Aquestes franges blanques són com l'espai de les targeta de crèdit Visa © per a la signatura.

La impressió d'aquestes etiquetes ha de ser de molt bona qualitat, indeleble i resistents als productes químics, etc. Per això s'utilitza molt sovint la serigrafia y si cal dada variable o series curtes impressió digital UVI.

Les dades variables solen ser codis de barres o codis QR. El client ens subministra les bases de dades i nosaltres ens ocupem de la resta. A voltes també fem el servei de confeccionar aquestes bases de dades. Tenim programari propi, desenvolupat per nosaltres mateixos.

A voltes deixem un espai en l'etiqueta per a que el client imprimeixi pels seus medis amb impressores d'impressió tèrmica tipus "ribbon". Llavors, aquestes etiquetes es fabriquen en bobina però no pas en serigrafia. El material sol ser polièster, altrament no es podrien reimprimir.

Contingut d'aquestes etiquetes:

Les dades fixes més habituals que contenen aquesta mena d'etiquetes són:

Normatives

Als Estats Units i al Canada, la normativa ANSI 969, UL 969 és l'estàndard per als sistemes de marcatge i etiquetatge utilitzats per a la identificació permanent de productes. UL, Underwriters Laboratories, es l'organisme d'aprovar el materials a utilitzar en aquesta mena d'etiquetes. Aquesta normativa es refereixen a com la entitat UL provarà les etiquetes dels productes. Cobreix adhesius, materials bàsics, mètodes d'impressió i laminació.

Hi ha quatre nivells diferents de certificació UL per a les etiquetes dels productes.

La entitat UL té delegacions també a Europa.

La normativa europea obliga que alguns productes, com electrodomèstics, joguines i màquines, incorporin la marca "CE", que indica que el producte compleix amb les normes de seguretat establertes a la Unió Europea.

A més, també és habitual que els aparells elèctrics i electrònics portin en llur etiquetes les lletres "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances). Aquesta indicació assenyala que el producte no porta més quantitat de la permesa de sis substàncies tòxiques concretes :

En resum.

Si us cal etiquetes de seguretat o de característiques tècniques, no dubteu en contactar-nos.

Etiquetes característiques tècniques en material plata mate o alumini

Diverses etiquetes de característiques tècniques en material plata mate o alumini de llarga duració i resistència.
Etiqueta blanca de caracteristiques tècniques sobre un disc dur

Etiqueta de característiques tècniques enganxada sobre un disc dur
ETIQUETES:

Etiqueta carcterísticas técniques, Etiqueta indeleble, Etiqueta resistentAutor: Màrius
© Copyright 2021. Tots els drets reservats.
L'AMETLLA DEL VALLÈS : +34 93 840 26 28
info@difasa.cat

INFORMACIÓ

Pressupostos

Enllaços

Avís legal

SUPORT

Preguntas frecuentes

Contacteu

Blog