logo www.difasa.cat
Tel: +34 93 840 26 28
info@difasa.cat
Inici Empresa Blog

El vostre fabricant d'adhesius, etiquetes i serveis gràfics.

Curs de química (4 de 4)

Curs de química per a impressors plàsticsL'última part de [aquesta publicació] (# 082CA)

Publiquem aquest post com una manera de donar a conèixer la història de la serigrafia i les arts gràfiques en general.

Extracte de la publicació de la revista Le Tamis de 1967.

** III. APLICACIONS DE PLÀSTICS. **

En l'actualitat, ja no tenim el més mínim dubte, els plàstics s'utilitzen cada cop més per substituir els materials que utilitzàvem fins ara, com el vidre, el metall, la fusta etc.

Atès que els plàstics es comporten de manera diferent, cada tipus té els seus propis camps d'aplicació. Cal reconèixer que en comparació amb els materials utilitzats anteriorment, els plàstics tenen el desavantatge d'haver de treballar-se a determinades temperatures, cosa que s'anomena temperatura de funcionament. Això depèn de lestructura molecular del tipus de material sintètic.

Els plàstics familiars per als serigrafistes solen aparèixer al mercat i després als seus tallers, ja sigui com a làmines o com a artefactes, ampolles i tot tipus d'envasos. Com sens dubte saben els impressors de pantalla, aquests articles sovint es fabriquen mitjançant injecció i emmotllament. Per descomptat, encara hi ha altres mètodes de fabricació: calandratge, laminat, triturat, pastat...

** CURS DE PETITA QUÍMICA... **.

Una altra qüestió interessant fa referència a l'ús de plastificants especials, que serveixen per millorar la plasticitat de diversos plàstics. Hi ha dos tipus: plastificants exteriors i plastificants interiors. Aquests últims s'utilitzen tant per a termoplàstics com per a materials termoenduribles.
Aquests emol·lients solen estar constituïts per molècules, amb propietats similars a les de la goma, que, després de la polimerització, es deixen incorporar en plàstics de monòmers. Difícilment se'n poden extreure més.

Els plastificants per a l'exterior només intervenen pels plàstics transformables per calor i el suau P.V.C. és sens dubte un cas especial. Ja s'ha escrit tant sobre aquest plàstic pel que fa a la migració del plastificant, que no necessitem tornar-hi en el context d'aquesta xerrada.

Quant a l'acció dels plastificants per a l'exterior, es pot comparar millor amb la d'un solvent amb una estructura d'alt pes molecular, un alt punt d'ebullició, i que, per dir-ho així, està dissolt en el material sintètic plastificat.

Hi ha hagut una penetració de la molècula plastificant a la cadena molecular del plàstic; per això, transcorregut un temps determinat, i sotmès a influències atmosfèriques com el sol, la calor, el fred, la transpiració o la difusió, el plastificant torna a l'exterior amb totes les conseqüències que això comporta.

A més dels plàstics termoenduribles, s'hi afegeixen productes diferents dels plastificants, en particular càrregues. La seva missió és millorar les propietats mecàniques dels plàstics. Es fa una distinció entre farcits actius i passius.
Els farcits actius són, per exemple, sutge, òxid de zinc, àcid silícic, mentre que els passius són grava, serradures, fibres de vidre, amiant, residus tèxtils o deixalles.
Finalment, cal destacar que podem donar una gran resistència mecànica a molts tipus de plàstics afegint-hi bons farcits, per exemple teixits de vidre.

Això s'aplica, entre d'altres, als accessoris de polièster reforçat amb fibres de vidre; s'utilitzen cada vegada més als sectors de la construcció i la publicitat i especialment per a la fabricació de plaques de circuit imprès.

Le tamis

Extracte de la publicació de la revista Le Tamis de 1967.
ETIQUETES:

Química, serigrafia, impressores de plàsticAutor: Miriam
© Copyright 2021. Tots els drets reservats.
L'AMETLLA DEL VALLÈS : +34 93 840 26 28
info@difasa.cat

INFORMACIÓ

Pressupostos

Enllaços

Avís legal

SUPORT

Preguntas frecuentes

Contacteu

Blog